Start a conversation

Naudojimasis kortelėmis ir kriptografinėmis USB laikmenomis su „Safari“ naršykle (11 versija) „macOS“ sistemos naudotojams

Norėdami naudotis stacionariuoju parašu „Safari“ naršyklėje, į savo kompiuterį turite įdiegti „Java“ papildinį ir nustatyti, kad jis veiktų nesaugiu rėžimu.


Nustatyti, kad „Java“ papildinys veiktų nesaugiu rėžimu

1. Atverkite „Dokobit“ portaląSafari“ naršyklėje.

2. Atverkite „Safari“ naršyklės meniu ir pasirinkite „Preferences“.

3. Nustatymų lange pasirinkite „Websites“.

4. Kairėje pusėje pasirinkite „Java“ papildinį.

5. Laikydami nuspaustą klaviatūros „⌥ Option“ klavišą, išskleiskite meniu esantį ties „Dokobit“ portalo adresu (app.dokobit.com). Išskleistame meniu atžymėkite varnelę ties punktu „Run in Safe Mode“.

6. Spustelėkite „Trust“ veiksmui patvirtinti.

7. Išjunkite „Safari“ nustatymų langą ir iš naujo atverkite portalo tinklalapį.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Kristina

  2. Posted
  3. Updated

Comments